O autorze

Andrzej Bieniak

Od 1975r z pasji i zamiłowania jestem fotografikiem.

W pierwszych latach obcowania z fotografią zajmowałem się tematem: człowiek i jego praca, wędrówki, sporty wyczynowe. W okresie od 1978 do 1982 pochłonęły mnie sceny ustawiane z zatrzymanym ruchem. W tym czasie mocno eksploatowałem własną ciemnie do zdjęć wyłącznie czarno-białych. Od połowy lat 80-tych dominowały kolorowe slajdy, po którym pozostało spore archiwum. W drugiej połowie lat 80-tych przerwałem studia na Politechnice w Gliwicach i rozpocząłem etap podróży zagranicznych po Europie. Wówczas dominowały górskie krajobrazy, przyroda, miejscowi ludzie i ich środowisko. W latach 90-tych w Kanadzie zainteresowałem się fotografią trójwymiarową. W otoczeniu moich znajomych zdjęcia te budziły sporą sensacje.

W 2004 r. wziąłem udział w konkursie „Artystyczne Spojrzenia” organizowanym przez Radio Katowice. W drugiej edycji konkursu z 13 wysłanych zdjęć do wystawy zakwalifikowała się tylko 1 praca, natomiast w kolejnej edycji z 6 wysłanych prac, wszystkie 6 zakwalifikowało się do wystawy zbiorowej w „Galerii na Żywo”.

Pomimo pozytywnych opinii demonstrowanych zdjęć, osobiście nie byłem do końca przekonany o ich atrakcyjności. Uważałem, że brakuje w nich tego „COŚ” abym mógł w pełni być z nich zadowolony. Postanowiłem znaleźć szkołę fotografii artystycznej. W roku 2007 ukończyłem „Warsztaty Fotograficzne Fotografia, Przyroda i Czary”. Zdobyłem tam tajniki i umiejętności twórczej fotografii. Warsztaty zakończyły się wystawą zbiorową. Posiadam certyfikat sygnowany przez między innymi prof. Andrzeja Strumiłło.

Następne były warsztaty „Odkrywanie Talentów” zorganizowane w Warszawie przez Brian Tracy International w 2013 roku.

                                                                            certyfikat A. Bieniak

Uczestniczyłem w wielu wystawach fotograficznych. Najbardziej oddalona od Rybnika była wystawa podczas „Dni Bourgundi” we Francji w Saint-Valier w 2014r.